Over Revabo

ReVaBo Oosterbeek leidt vanaf 1984 jongeren op voor de bouwnijverheid in de regio Arnhem en Zuid-West Veluwe.

Het doel

Doelstelling van ReVaBo is bouw- en timmerbedrijven te voorzien van voldoende, goed opgeleid personeel. Leerlingen treden in loondienst van ReVaBo en worden vervolgens 4 dagen per week, tegen een vooraf afgesproken uurtarief, bij de aangesloten bouw- en timmerbedrijven geplaatst. Bij een ROC volgen ze 1 dag per week theorie-onderwijs.

De voordelen

Deze werkwijze biedt een aantal belangrijke voordelen. De leerlingen zijn verzekerd van een praktijkopleiding en arbeidsovereenkomst van 2 jaar. Heeft een inlenend bedrijf tijdelijk niet voldoende werk of past het werk mogelijk niet bij de leerling, zoekt ReVaBo een ander geschikt bedrijf waar de leerling de praktijkopleiding kan vervolgen. Op deze wijze is de kans van slagen voor de opleiding groter en zal de leerling ook sneller de opleiding kunnen afonden.

leerling bouwvakker

 

Het inlenend bedrijf betaald een tarief wat losstaat van de leeftijd van de leerling, maar waarbij wordt uitgegaan van de ervaring van de leerling. Daarnaast heeft de aannemer, rekening houdend met een afgesproken opzegtermijn, de mogelijkheid om een leerling terug te sturen naar ReVaBo, zodat er een nieuw plekje gezocht kan worden bij een andere aannemer. Zo blijft het opleiden altijd een samenwerking tussen bedrijven en ReVaBo waarbij de voorgang en kwaliteit van de opleiding van de leerling centraal staat.