De toelatingseisen

Toelatingseisen BBL Opleidingen

Voordat je bij ReVaBo in dienst kunt komen en kunt starten met een BBL-opleiding, moet je aan de volgende richtlijnen te voldoen:

Je vooropleiding

  1. VMBO basis of kaderberoepsgerichte leerweg met diploma
  2. VMBO gemengde of theoretische leerweg met diploma
  3. Opleiding bouwen, wonen en onderhoud (niveau 1) met diploma
  4. BOL 2-leerlingen vakrichting timmeren of metselen, gestart na augustus 2019, met een positieve ontwikkeling van de praktijk, de stage en de theorie
  5. Overgangsbewijs HAVO 3-4 of 4-5
  6. HAVO diploma

In elke afwijkende vooropleiding beslist de directie van ReVaBo.

Aanvullende voorwaarden

  1. Positieve uitslag medische intrede-keuring bouwnijverheid
  2. Deelname aan testweek bij ReVaBo, afgesloten met een positieve beoordeling
  3. Toelating op het ROC.

Het aannamebeleid van ReVaBo is afhankelijk van de vraag van de bouw- en timmerbedrijven in de regio. De opleidingscapaciteit is namelijk de ruimte die de inlenende bedrijven hebben om leerlingen te kunnen plaatsen.

Meld je aan